Social Icons

Saturday, 6 August 2011

SURAT CINTA ( LAYANG) BAHASA KRAMA

assalamualaikum wr.wb

     pripun karipun panjenengan?

     kula donga mugi-mugi sae sa-lawasipun, kula tresna sanget kalian panjenengan... amargi wektu panjenengan ningali kula, atiku rasane deg-degan kaya wektu biyen aku nresnani tiyang. kula sadar menawi panjenengan niku kakak kelasipun kula twin kula ngartos menawi njenengan mboten saged males tresna kula. napa saged panjenengan dados kanca kalian kula???? mboten usah diwangsuli.... mugi panjenengan seneng kalih layang niki. amin

No comments:

Post a Comment