Social Icons

Monday, 31 December 2012

Artikel : Peristiwa Yang Menakutkan Di Hari Kiamat

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visit My Blog


PERISTIWA YANG MENAKUTKAN DI HARI
                       KIAMAT
Sobat.....tahu gak, kalau setelah ditiupnya sangkakala itu akan ada beberapa peristiwa yang suangat menakutkan hlo.....ini dia temen-temen beberapa peristiwa yang akan terjadi:
1.      Bumi akan digoncangkan & gunung-gunung hancur lebur.
Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan (An-Nihayah hal. 154): "Di antara peristiwa yang akan terjadi (setelah ditiupnya sangkakala) adalah bumi digoncang-goncangkan, penghuninya dimiring-miringkan ke kanan dan ke kiri. Sebagaimana berita yang Allah sampaikan dalam firman-Nya:
"Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan (disangkal). (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain), apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang beterbangan." (Al-Waqi'ah: 1-6)
2.      Langit terpecah-belah, bintang-bintang berjatuhan, cahaya bulan menghilang, matahari dan bulan dikumpulkan.
Peristiwa-peristiwa ini akan terjadi pada hari kiamat, sebagaimana yang Allah beritakan dalam surat At-Takwir, Al-Infithar dan Al-Insyiqaq.
Rasulullah bersabda tentang keutamaan tiga surat tersebut: "Barangsiapa yang senang memerhatikan (peristiwa-peristiwa yang akan terjadi) pada hari kiamat, hendaknya dia membaca surat At-Takwir, Al-Infithar dan Al-Insyiqaq." (HR. At-Tirmidzi dari Ibnu Umar, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 1081)
3.      Hubungan nasab terputus
Tahu gak sobat, karena dahsyatnya hari kiamt maka hubungan nasab akan terputus....tus. Bapak tidak mampu menolong anaknya. Anakpun tidak mampu menolong orangtuanya. Suami tidak mampu menolong istrinya, sebagaimana seorang istri juga tidak mampu menolong suaminya. Masing-masing berlepas diri dan mencari keselamatan dirinya sendiri.
Hal ini sebagaimana dalam firman Allah:
"Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya." (Al-Mu'minun: 101)
"Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua), pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari isteri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya." ('Abasa: 33-37)
Bahkan, para rasul yang termasuk Ulul Azmi za , tatkala mereka diminta untuk memberikan syafaat terhadap para makhluk di padang mahsyar, mereka menyatakan:
نَفْسِي، نَفْسِي
"Ya Allah, selamatkan diriku, selamatkan diriku."
Kecuali Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim tentang kisah asy-syafa'atul 'uzhma (syafaat yang agung).
4.      Penyesalan pada hari itu tidaklah bermanfaat
Allah berfirman: Dan (ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Rabb Yang Maha Pemurah. Dan adalah (hari itu), satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: "Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul." Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab (ku). Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. (Al-Furqan: 25-29)
Al-Imam Ibnu Katsir berkata: "Dalam ayat-ayat ini, Allah mengabarkan tentang (apa yang akan terjadi pada hari kiamat) berupa penyesalan orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti jalan Rasul n dan apa yang beliau n bawa, berupa kebenaran nyata dari sisi Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dia justru menempuh jalan yang lain. Maka, tatkala terjadi hari kiamat dia akan menyesal, dalam keadaan penyesalan itu tidak bermanfaat baginya." (Tafsir Ibnu Katsir, 3/280)
Nah sobat, sekarang sudah tahu to, peristiwa-peristiwa apa za yang bakalan terjadi setelah ditiupnya sangkakala????? Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjaga amal perbuatan kita, semoga kita bisa selamat dunia maupun akhirat,OK!!
Wallahu a'lam.
Asy syariah.com


 ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

No comments:

Post a Comment