Social Icons

Wednesday, 4 July 2012

Geguritan (Puisi Bahasa Jawa) -GUSTI-

Terimakasih Atas Kunjungannya


WIDYALOKA INTAN ANINDHITA
       X.1 / 34

Tema               : Katresnan Marang Gusti
Amanat           : Kita manungsa kudu taat, setia, lan saged ngucapke syukur marang
                           Gusti lan kudu bisa naati apa sing diajarke GustiGusti..
Awan, bengi, udan,panas..
Wis kok paringke marang manungsa..
Namung..
Manungsa dereng saged njaga lan asring kesupen ngucapke syukur..
            Gusti..
            Sampun akeh janji ingkang kula blenjani
            Akeh lelakon kula ingkang nglanggar salira panjenengan
            Akeh pangucap ingkang nglarani ati
Gusti..
Kula nyuwun pangapunten
Kula saestu nyesel
Kula janji, kula mboten nglaliakke salira panjenengan
Kula pengen saged terus ngucapke syukur dhateng panjenengan
            Gusti..
            Kula naming manungsa ingkang adoh saking kasempurnan
            Naming kula pengen dadi manungsa ingkang taat lan setia marang panjenengan
            Ingkang saged ngagemi lan njangkepi panyuwun panjenengan
            Sakniki lan saklami-laminipun..

No comments:

Post a Comment