Social Icons

Tuesday, 22 January 2013

Lirik lagu Daerah Jawa Tengah Buto Buto Galak

Terimakasih Atas Kunjungannya :-) 
Thanks For Visiting My Blog 


buto-buto galak,

solahmu lunjak-lunjak,

sarwi sigrak-sigrak,

nyandhak kanca nuli tanjak,

bali ngadeg maneh,

rupamu ting celoneh,

iki buron apa tak sengguh buron kang aneh,

lha wong kowe..we..we

sing mara-marai ihi-ihi aku wedi ayo kanca padha bali,

galo kae-galo kae,

mripate plerak-plerok,

kulite ambengkerok,

hi..hi.. aku wedi…..

ayo kanca padha bali


Source : http://lambayun-wisanggeni.blogspot.com

 ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

No comments:

Post a Comment