Social Icons

Tuesday, 22 January 2013

Lirik Lagu Daerah Jawa Tengah Eling Eling Sira Manungsa

Terimakasih Atas Kunjungannya :-) 
Thanks For Visiting My Blog 

Eling-eling sira manungsa

(Bait awal serat 'Ojo Dumeh Sugih Banda')

Eling-eling sira manungsa,

Temenana anggenmu sholat ngaji,

Mumpung durung katekanan

Malaikat juru pati.

Luwih susah luwih lara,

Rasane wong nang naraka,

Klabang kures kalajengking,

Klabang geni ula geni,

Rante geni,gada geni.

Cawisane wong kang dosa,

Angas mring kang Maha Kwasa,

Goroh,nyolong main zina.

Luwih beja luwih mulya,

Rasane manggon suwarga,

Mangan turu diladeni,

Kasur babut edi peni.

Cawisane wong kang bekti,

Maring Allah kang Maha Suci,

Sadat salat pasa ngaji,

Kumpul-kumpul ra ngrasani.

Source : http://lambayun-wisanggeni.blogspot.com

 ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

No comments:

Post a Comment