Social Icons

Saturday, 12 January 2013

Tata Cara Musyawarah Dalam Bahasa Jawa ( Tata Caranipun Musyawah Wonten Basa Jawi ) membahas masalah Pensi Kelas dalam bahasa Krama

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visiting My Blog

1. Pambuka
    Assalamu'alaikum wr. wb
ingkang kula tresnani rencang - rencang panitia pensi kelas XI IPS 2, dinten menika panjenengan lan kula ajeng musyawarahaken babagan Pensi Kelas. Kula ingkang kapiji dados Ketua Pensi kanthi wacan Basmallah sesarengan Panjengan lan Kula bikak Musyawarah wonten dinten Menika
Bismillahirrohmanirrohim...

2. Isi --> Perkawis Ingkang ajeng dipunrembug
*Perkawis Ingkang kapisan inggih menika babagan papan, wonten usulan punapa kemawon? (notulen nyatet punapa kemawon usulipun)
*Perkawis Ingkang angka kalih inggih menika wekdal
*Perkawis Ingkang Ketiga inggih menika susunan acara
*Ingkang pungkasan Inggih Menika masalah dhaharan

3. Hasilipun Musyawarah :
mekaten musyawarah kala wau, hasilipun inggih menika :
1.....
2.....
3.....
4.....

4. Panutup :

Menawi Wonten lepat kula nyuwun pangapunten lan mugi-mugi hasilipun saged katindakaken kanthi becik lan lancar. musyawarah ing dinten menika kula tutup...
Wassalamu'alaikum wr.wb


 ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

No comments:

Post a Comment