Social Icons

Tuesday, 10 April 2012

CERKAK : SEPISAN LAN PUNGKASAN

Terimakasih Atas Kunjungannya

Karena sudah lama saya tidak memposting menggunakan Bahasa Jawa, kali ini saya akan memposting sebuah Cerpen ( dalam B. Jawa disebut Cerkak= Cerita Cekak).


SEPISAN LAN PUNGKASAN
Wektu kuwi aku lagi muggah kelas 5. Nalika mlebu kelas, ana murid anyaran lanang sing teka saka papan adoh. Nanging murid anyar kuwi ora biyasa. Dheweke duwe cacat awak. Sikile sengkleh siji sing tengen, awake gering, lan rambute rada arang, nyaris gundul. Pokoke mesakake banget perawakane.
Ing dina sepisan muggah kelas kuwi, Bu Guru ndawuhi saben murid kanggo ngenalkake awake dhewe-dhewe ing ngarep kelas.. saiki gilirane cah anyaran lanang mau ngenalkake awake. Dheweke digeguyu kanca-kanca liyane, kelas dadi rame, bocah-bocah padha cekakakan. Bu Puji, wali kelasku ndawuhi murid-murid meneng. Nanging yo dasare bocah tetep ora bisa meneng, bocah-bocah ngempet ngguyu nganti rupane abang. Maksude kareben ora diseneni Bu Guru.
Mlakune cah anyaran mau nagnti keseret-seret. Wektu dheweke ngadek sikile gemeter. Ing ngarep kelas, banjur dheweke ngenalke awake.
” Je . . jeneng . . jenengku . . Ad . . Adri ” jarene gagap. ” A . . aku . . sa . . saka . . ess . . SLB Harapan 1 .”
Kanca-kanca sing awit mau ngempet ngguyu, dadi ribut. Sanajan mengkono anggone Adri ngomong tetep diteruske. Ana rasa mesakake sumelip ing atiku.
Adri mesti mangkat paling gasik ning sekolah. Sesuk esuk, pas Adri lagi mlaku karo nggawa buku saktumpuk, sikile disandung karo kancaku sing gaweane ngenyek Adri. Dheweke tiba, bukune morak-marik ning jubin. Atiku trataban weruh kedadean kuwi. Ora ana sij-sijia kancaku sing arep nulungi Adri. Malah padha nggeguyu, ana sing mung ndeloki kanthi rasa jijik. Aku langsung ngadek, aku arep nulungi Adri karo mberesi buku-bukune Adri sing morak-marik mau. Adri banjur ngucapkake maturnuwun karo aku, tangane isih ngebut-ngebutke klambine sing reged.
Ing sekolah, Adri ora nduwe kanca. Kanca-kanca sing lanang malah pada ngenyeki awake Adri. Ana sing ngenyek nganggo omongan lan ana sing ngenyek karo niru-niru solah bawane Adri. Nalika kanca-kanca sing wedhok ora gelem cedhak-cedhak karo Adri. Amarga perawakane Adri sing cacat mau. Wiwit prastawa pas aku nulungi Adri, dheweke dadi seneng nyedhaki aku. Adri wis nganggep aku dadi kancane. Aku yo narima wae, kanggo aku kabeh kuwi kancaku. Aku ora mbeda-bedakake kanca. Nanging aku ora cedhak-cedhak banget karo Adri, mung kanca biyasa. Soale aku nduwe kanca kenthel dhewe. Aku ora ngerti nek Adri nganggep aku dudu kanca biyasa. Nganti ing sawijining dina, pas aku lan kanca-kanca kenthelku lagi padha ngumpul, Adri teka banjur srawung marang aku lan kanca-kanca. Pas aku lan kanca-kanca jajan, yo ditutke karo Adri. Pokoke ning endi-endi aku lan kanca-kancaku ditutke. Wis ngrasa rak kepenak, aku ngusir Adri nanging carane alus. Adri malah saya nyedhaki aku, aku sing lagi sensitif dadi mbentak Adri. Karo kaget, Adri mlayu mboh ning endi.


Udakara patang wulan sakbanjure kuwi, Adri wis seminggu ora mlebu sekolah. Aku dadi goreh. Pikiranku ngentha-entha ngapa Adri ora mlebu sekolah nganti seminggu lan ora ana kabar ngenani Adri.
Bali sekolah, aku sakanca sekelas nggoleki omahe adri kanggo mastikake kabare Adri. Aku lan kanca-kanca njaluk alamat omahe Adri marang Bu Guru.
Aku lan kanca-kanca mlaku muter-muter nggoleki alamat omahe Adri. Nganti tekan ing perumahan gedhe. Omah-omahe megah kaya gedung. Banjur dhewe tekan ing ngarep omah sing ora kalah gedhene karo tanggane. Aku ndodog lawang omahe sing gedhe dhuwur saka kayu jati. Ora let suwe, saka njero, ibuke Adri mbukake lawang. Ibune nduwe paras sing ayu, nanging mripatne kethok bengkak kaya bar nangis. Ibune Adri manggakake dhewe mlebu. Aku sakanca-kanca isih mlengo ndhelok omahe Adri sing megahe kaya gedung.
Ibune Adri wis ngerti tekane dhewe arep nakoni Adri. Karo ngomong mripate mbrambang. Ibune crita nalika wiwit cilik Adri duwe penyakit sing serius. Wis pirang-pirang kali Adri nglakoni terapi, karo ngombe obat-obatan saka dokter utawa obat-obatan tradisional kayata jamu. Ibune Adri nalika crita mandheg sedela, mripate nerawang ing langit-langit omah.
” Wiwit cilik, Adri ora nduwe kanca. Biyasane wong-wong padha ora gelem cedhak-cedhak Adri amarga perawakane sing cacat. Sanajan mengkno, Adri ora tau isin utawa ngeluh karo keadaane. Dheweke pengen banget mlebu sekolah umum kanggo nggolek kanca. Sadurunge Adri sekolah ning SLB. Adri wis ditinggal Bapake wiwit umur 6 taun, gara-gara bapak nduwe penyakit sing padha karo Adri. ” critane Ibune Adri, Bu Neli.
”Lha Bu, saiki Adri ting pundi? ” pitakonku nyela critane Bu Neli. Aku wis ora sabar, atiku wis dagdigdug ora karuan. Pikiranku wis ning endi-endi.
Bu Neli malah nunduk, ” Adri wis nyusul Bapake.” wangsulane Bu Neli. Kanthi rasa ora percaya, aku lan kanca-kanca liyane nangis ing kono. Aku wis ora bisa ngmong apa-apa. Dadi Adri wis meninggal ? Ngopo cepet banget ? Aku durung sempet njaluk ngapura marang Adri.
Teka-teka Bu Neli takon, ”Iki ndak Dek Olin?” Aku manthuk alon. Banjur Bu Neli maringi lipetan kertas saka kantonge. Aku ndredeg.
” Sadurunge lunga, Adr pesen karo Ibu kareben surat iki diaturake Olin. Adri pengen ngucapake maturnuwun amarga Dek Olin gelem dadi kancane Adri. Dek Olin pancen kanca sepisan lan pungkasane Adri.”
Aku mbuka lipetan kertas mau. Atiku trenyuh, aku nangis sesenggrukan maneh ing kono. Nyatane Adri isih nganggep aku kancane, malah sahabate.
” Dri, aku njaluk ngapura yo .. .”IDENTIFIKASI PUISI & MEMPARAFRASEKAN PUISI

Terimakasih Atas Kunjungannya

ini saya mau membagikan tugas saya menganilisis citraan puisi dan parafrasenya, langsung saja :


ANGIN


Di kesepian malam aku sendiri 
Termenung dibawah cahaya rembulan
Pucuk-pucuk daun meliuk indah
Mengikuti irama angin perlahan

Angin…., Aku hargai kau menghiburku
Memang tidak in
gin aku berlama-lama
Larut dengan gelapnya malam
Terombang-ambing oleh kelamnya awan
Angin…., Tolong katakan pada bintangku 
Aku rindu dan berharap dia hadir disini
Dengan segala ketulusan cintanya
Ingin aku mengajaknya bernyanyi 
Menari, berdansa berdua 
Angin…, katakanlah padanya
Aku perlu belaian sejuta kasihnya
Ingin aku menikmati indahnya malam ini
Dengan kehangatan peluk mesranya
Angin…, untuk yang terakhir
Katakanlah padanya


                                                                       
                                               
                                                           

                                                                                                            Sumber : Google
ANALISIS PUISI
Pengarang                   : NN
Maksud Puisi               : Tentang seseorang yang merindukan kekasihnya.
Citraan                        : a. Penglihatan           :           -bait 1 baris ke
 2  : Termenung dibawah cahaya rembulan
3  : Pucuk-pucuk daun meliuk indah
                                                                        -bait 2 baris ke
3 : Larut dengan gelapnya malam
4 : Terombang-ambing oleh kelamnya malam
9 : Menari, berdansa berdua
12 : Ingin aku menikmati indahnya malam ini
                          b. Pendengaran         :           -bait 1 baris ke
1 : Di kesepian malam aku sendiri
4 : Mengikuti irama angin perlahan
                          c. Perabaan               :           -bait 2 baris ke
11 : Aku perlu belaian sejuta kasihnya
13 : Dengan kehangatan peluk mesranya
Parafrase        :
ANGIN


Di kesepian malam aku sendiri
(sedang) Termenung dibawah cahaya rembulan
(melihat) Pucuk-pucuk daun meliuk indah
Mengikuti (suara)irama angin perlahan                                      (//)

Angin…., Aku (meng)hargai kau menghiburku                         (/)
Memang tidak ingin aku berlama-lama
Larut dengan gelapnya malam(kesedihan)
Terombang-ambing oleh kelamnya awan(penyesalan)                       (//)
Angin…., Tolong katakan pada bintangku (kekasihku)                       (/)
(bahwa) Aku rindu dan berharap dia hadir disini
Dengan segala ketulusan cintanya
Ingin aku mengajaknya bernyanyi                                               (/)
Menari, berdansa berdua                                                               (//)
Angin…, katakanlah padanya
(bahwa) Aku perlu belaian sejuta kasihnya
Ingin aku menikmati indahnya malam ini
Dengan kehangatan peluk mesranya                                         (//)
Angin…, untuk yang terakhir (kalinya)                                        (/)
Katakanlah padanya                                                                       (//)Parafrase :
ANGIN
Di kesepian malam aku sendiri sedang termenung dibawah cahaya rembulan melihat pucuk-pucuk daun meliuk indah mengikuti suara angin perlahan. Angin, aku menghargai kau menghiburku, memang tifak ingin aku berlama-lama larut dengan kesedihan terombang-ambing oleh penyesalan. Angin, tolong katakan pada kekasihku, bahwa aku rindu dan berharap dia hadir disini dengan segala ketulusan cintanya ingin aku mengajaknya bernyanyi, menari, berdansa berdua. Angin, katakanlah padanya bahwa aku perlu belaian sejuta kasihnya ingin aku menikmati indahnya malam ini dengan kehangatan peluk mesranya. Angin untuk terakhir kalinya katakanlah padanya.

MAKANAN KU SAYANG MAKANAN KU BUANG

Terimakasih Atas Kunjungannya


Karena udah lumayan lama gak update di blog ini kali ini aku akan membagikan Cerpen hasil karanganku sendiri, walaupun hasilnya gak bagus tapi Cerpen ini merupakan Cerpen Yang berasal dari pengalaman ku sendiri. baik langsung saja :

Makananku Sayang Makananku Buang
Matahari sudah menampakkan sinarnya, aku yang pemalas ini baru bangun dari mimpi panjangku. Hari ini, hari ke-13 dari bulan maret tahun 2012. Aku yang dari tadi malam masih memikirkan banyak hal tiba-tiba teringat kalau besok ada acara outbond PMR di Tawangmangu. Tiba-tiba terdengar suara perempuan setengah baya “ Cepetan mandi, nanti anterin ibu ke Karanganyar buat ambil gaji”. Dengan mata yang masih berkunang-kunang Aku akhirnya mandi juga. Setelah mandi aku makan, karena lauk nya tidak terlalu enak, aku lantas membuang makanan itu. Ibu bertanya,“ Kenapa kamu buang makanan itu, nak?” “Makanannya gak enak bu”, jawabku dengan santai.
Pukul 23.00 aku baru tidur, dengan segala penat yang aku alami hari ini aku akhirnya tertidur pulas. Jam 5 pagi aku sudah bangun karena acara outbond PMR jam 05.30, dengan tergesa-gesa aku diantar Ibu. Ibu dengan sabar dan kasih sayangnya memberi pesan padaku jika aku harus lebih mengahragai makanan dan harus berhati-hati saat oubond nanti. Setelah selesai memeriksa semua barang bawaan aku dan semua peserta outbond akhirnya berangkat, karena panitia hanya menyewa sebuah mini bus yang kursinya hanya beberapa buah, aku terpakasa berdiri saat neik bus kami semua berjejal-jejalan di dalam bus kecil ini. Belum sampai lokasi outbond, kami masih harus disuruh untuk berjalan kaki sejauh kira-kira 2km. Panitia yang sudah jauh di depan kami berteriak dengan lantang menyuruh kami untuk segera berlari, dengan perasaan kesal dan capek kami pun berlari juga dengan sekuat tenaga. Setelah selesai berlari kami pun disuruh untuk membersihkan sebuah aula yang lumayan besar, namun ternyata isinya banyak sekali sarang burung sriti dan pastinya banyak juga kotorannya.
Di lapangan kami di suruh membuat dragbar dalam waktu 10 menit, sebelumnya kami telah terbagi menjadi 6 kelompok aku masuk kelompok 2. Karena semua kelompok gagal nama kami semua ditambah denagan sebutan PEMBUNUH. Banyak sekali hukuman push up yang kami terima saat itu. Adzan dhuhur pun berkumandang, setelah semua sholat panitia menyuruh kami turun ke lapangan lagi kali ini ada 4 pos yang harus kami datangi pos pertama aku dan kelompokku tidak terlalu sukses menjalankan perintah dari panitia kami mendapat hukuman push up 1 seri dan lari keliling lapangan, nama bagi kelompokku bertambah terutama aku namaku menjadi Panu Decky Adi Ngehang Prasetyo Pembunuh Goblok Sok tahu. Rasa kesal ku pun bertambah karena aku yang dari tadi pagi belum makan apapun setelah menyelesaikan pos disuruh untuk merayap di lapangan yang becek dan tidak rata karena habis hujan. Pakainku dan kelompokku yang tadinya berwarna putih berubah menjadi coklat tua, tiba-tiba aku teringat kejadian kemarin saat aku membuang makanan ku karena tidak enak. Pukul 20.30 akhirnya makan juga, perutku yang sedari tadi sudah memainkan musik keroncong ini terisi  sesuap nasi. Nsmun, ternyata sesaat setelah kami makan ada kejutan dari kakak panitia kami semua diwajibkan makan makanan emergency food (makanan darurat) yaitu, makanan yang dapat kita makan ketika kita sedang terdesak, contoh : makanan dari tempat sampah.
Pikiranku semakin melayang jauh saat akan memakan makanan darurat itu, aku teringat saat aku jalan-jalan bersama teman ku di sebuah Taman, aku melihat seorang pengemis jalan dengan anaknya sedang mencari barang-barang yang dapat dijual dari tempat sampah, pemulung itu mendapatkan secuil roti, dan daging sapi yang sudah gosong. Pemulung itu kemudian membagikan makanan itu kepada anaknya, mereka berdua makan dengan lahap dan aku memberanikan diri bertanya “Bu, kenapa makanan dari tempat seperti ini dimakan?”, ibu itu dengan perasaan sedih menjawab,”Gak ada yang lain mas, rumah aja nggak punya apalagi makanan, sebenarnya saya kesihan melihat anak saya seperti ini,tapi mau apalagi?”. Kata-kata pemulung itu menyadarkan ku dari lamunanku, tiba-tiba ada aba-aba dari kakak panitia agar memakan makanan darurat tadi. Pertama kami harus memasukkannya ke dalam mulut kemudian kami harus memuntahkan makanan tadi, setelah itu kami harus menelan makanan yang menjijikkan itu, aku membayangkan itu sampai ingin muntah, namun aku mencegahnya agar tidak sampai muntah. Setelah itu makanan tadi harus di kunyah, aku pikir setelah dikunyah langsung ditelan, ternyata perkiraanku salah besar makanan yang kami kunyah harus di muntahkan lagi setelah itu baru kami semua boleh menelan makanan itu. Makanan yang rasanya tak karuan itu membuat aku mual namun peserta lain menyemangati aku untuk tidak memuntahkannya. Pikiranku tak karuan lagi, kali ini aku terpikir makanan kemarin yang aku buang karena tidak enak rasanya, aku menyesali semua itu.
Outbond PMR telah berakhir, semua itu hanyalah cerita yang tak akan dilupakan bagi semua pesertanya disana kami menjadi pribadi yang lebih baik, kami belajar menghargai makanan walau bagaimana pun bentuk dan rasanya makanan tersebut, kami semua berjanji akan lebih menghargai makanan walau banyak atau pun sedikit yang diberikan dan walau bagaimanapun rasa makanan itu, kami akan tetap bersyukur. Aku minta maaf Ibu, karena anak mu ini telah menyia-nyiakan makanan yang telah Kau berikan padaku, semoga Kau tidak sakit hati karena aku telah menyia-nyiakan makanan yang kau berikan padaku. Hari setelah outbond PMR bertambah baik aku sekarang lebih menghargai makanan dan semoga semua orang juga begitu.

CERITA RAKYAT "LEGENDA DANAU TOBA" SumUt

Terimakasih Atas Kunjungannya


Di wilayah Sumatera hiduplah seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sendiri sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap lading dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Hal ini dilakukannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Pada suatu hari petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya, ia bermaksud mencari ikan untuk lauknya hari ini. Dengan hanya berbekal sebuah kail, umpan dan tempat ikan, ia pun langsung menuju ke sungai. Setelah sesampainya di sungai, petani tersebut langsung melemparkan kailnya. Sambil menunggu kailnya dimakan ikan, petani tersebut berdoa,“Ya Alloh, semoga aku dapat ikan banyak hari ini”. Beberapa saat setelah berdoa, kail yang dilemparkannya tadi nampak bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani tersebut sangat senang sekali, karena ikan yang didapatkannya sangat besar dan cantik sekali.

Setelah beberapa saat memandangi ikan hasil tangkapannya, petani itu sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara. “Tolong aku jangan dimakan Pak!! Biarkan aku hidup”, teriak ikan itu. Tanpa banyak Tanya, ikan tangkapannya itu langsung dikembalikan ke dalam air lagi. Setelah mengembalikan ikan ke dalam air, petani itu bertambah terkejut, karena tiba-tiba ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik.

“Jangan takut Pak, aku tidak akan menyakiti kamu”, kata si ikan. “Siapakah kamu ini? Bukankah kamu seekor ikan?, Tanya petani itu. “Aku adalah seorang putri yang dikutuk, karena melanggar aturan kerajaan”, jawab wanita itu. “Terimakasih engkau sudah membebaskan aku dari kutukan itu, dan sebagai imbalannya aku bersedia kau jadikan istri”, kata wanita itu. Petani itupun setuju. Maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun, ada satu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul Puteri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar maka akan terjadi petaka dahsyat.

Setelah beberapa lama mereka menikah, akhirnya  kebahagiaan Petani dan istrinya bertambah, karena istri Petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan kuat, tetapi ada kebiasaan yang membuat heran semua orang. Anak tersebut selalu merasa lapar, dan tidak pernah merasa kenyang. Semua jatah makanan dilahapnya tanpa sisa.

Hingga suatu hari anak petani tersebut mendapat tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi tugasnya tidak dipenuhinya. Semua makanan yang seharusnya untuk ayahnya dilahap habis, dan setelah itu dia tertidur di sebuah gubug. Pak tani menunggu kedatangan anaknya, sambil menahan haus dan lapar. Karena tidak tahan menahan lapar, maka ia langsung pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, pak tani melihat anaknya sedang tidur di gubug. Petani tersebut langsung membangunkannya. “Hey, bangun!, teriak petani itu.

Setelah anaknya terbangun, petani itu langsung menanyakan makanannya. “Mana makanan buat ayah?”, Tanya petani. “Sudah habis kumakan”, jawab si anak. Dengan nada tinggi petani itu langsung memarahi anaknya. "Anak tidak tau diuntung ! Tak tahu diri! Dasar anak ikan!," umpat si Petani tanpa sadar telah mengucapkan kata pantangan dari istrinya.

Setelah petani mengucapkan kata-kata tersebut, seketika itu juga anak dan istrinya hilang lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras. Air meluap sangat tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga. Dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba.

Amanat :
1. Rajin Bekerja
2. Jangan berbicara kasar terhadap anak sendiri
3. Jangan melanggar janji

TIPS AMPUH MENGHADAPI UJIAN NASIONAL

Terimakasih Atas Kunjungannya
 


Tanpa terasa tidak lama lagi para pelajar akan menghadapi Ujian Nasional (UN).  Tahun  ini, UN akan dilaksanakan pada kisaran bulan April sampai Juni. Tentu berbagai persiapan telah dilakukan oleh pihak sekolah maupun para siswa. Mulai dari persiapan akademik, psikologi maupun taktis. Begitu pula banyak uang yang sudah dikeluarkan dengan harapan dapat lulus Ujian Nasional.
Untuk sukses menghadapi UN, tentu perlu persiapan yang matang dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaannya. Berikut ini beberapa tips sukses menghadapi Ujian Nasional.  Hal-hal yang Anda harus persiapkan dan lakukan sebelum ujian, pada saat ujian dan setelah ujian.
Beberapa bulan sebelum Ujian:
 • Persiapkan diri anda secara fisik dan mental.  Jaga kesehatan dan motivasi diri Anda untuk sukses dalam Ujian.
 • Atur dan tingkatkan metode belajar Anda.  Jadwalkan waktu belajar Anda dan cari metode belajar yang cocok untuk Anda.  Anda dapat belajar bersama teman atau kelompok belajar atau ikut les atau kursus untuk meningkatkan kemampuan Anda.
 • Cari tahu format Ujian Nasional dan Carilah copian ujian nasional yang lalu.  Anda boleh gunakan Internet untuk memilih dari begitu banyak contoh-contoh soal UN.
 • Latihlah diri Anda menjawab soal-soal ujian dan uji kemampuan Anda dengan mencocokkan dengan jawaban yang benar.
Beberapa Hari sebelum Ujian:
 • Persiapkan segala sesuatu yang Anda butuhkan dalam proses ujian termasuk alat-alat tulis, kartu ujian, pakaian seragam dan sebagainya.
 • Cari tahu pasti kapan dan di mana ujian Anda dilaksanakan.
 • Istirahat yang cukup setiap malam, agar Anda bisa Fit pada hari ujian.
 • Jangan belajar lewat dari jam 9 malam,karena bisa membuat anda mengantuk saat mengerjakan soal Ujian Nasional
Pada Saat Ujian:
 • Siapkan alat-alat pendukung Ujian Nasional dengan benar
 • Datanglah lebih awal ke tempat ujian, agar Anda tidak tergesa-gesa dan punya waktu cukup untuk memulai ujian.
 • Tenang dan jangan tegang, berdoa dapat membuat Anda lebih siap menghadapi Ujian.
 • Bacalah terlebih dahulu instruksi atau perintah ujian dan tanyakan kepada pengawas jika ada yang kurang jelas.
 • Dahulukan mengisi soal-soal yang lebih mudah, agar Anda dapat menggunakan waktu ujian yang diberikan dengan efisien.
 • Isilah Lembar jawaban dengan hati-hati, agar menghindari kesalahan pengisian yang dapat membuang waktu Anda.
 • Jika masih ada waktu setelah Anda selesai mengisi soal, periksalah kembali jawaban Anda untuk mengoreksi jika masih ada yang salah.
 • Jangan mengandalkan bocoran soal atau jawaban dari teman
Setelah Ujian:
 • Tutup dengan doa, Anda telah berusaha, selebihnya serahkan kepada Yang Maha Kuasa yang berkehendak.
 • Jika Anda berhasil lulus Ujian, Selamat!
 • Jika tidak sesuai apa yang Anda harapkan, Ingat bahwa ini bukanlah akhir dari hidup Anda.  Jika ada kesempatan mengulang, tingkatkan usaha dan kemampuan Anda!

Demikian beberapa tips sederhana yang bisa saya bagikan ke[ada anda guna menghadapi ujian. Mengenai hasil sekali lagi saya tekankan bahwa "ORANG YANG LULUS UN BELUM BISA DINYATAKAN BAHWA DIA ITRU PINTAR NAMUN HANYA KARENA BERUNTUNG' Kalian juga tidak akan pernah dibilang tidak pintar sekalipun kalian tidak lulus UN, kalau kalian bisa memposisikan atau membuktikan kepintaran kalian.


Source : tipstipsmenarik.wordpress.com

CERITA RAKYAT "ANGSA UNDAN DAN KURA-KURA"

Terimakasih Atas KunjungannyaDahulu kala, di suatu danau di kota Magdha, hidup seekor kura-kura. Dua ekor angsa undan juga hidup di dekat sana. Mereka bertiga adalah teman yang sangat akrab.
Pada suatu hari, beberapa nelayan tiba di sana dan berkata, “Kita akan datang ke sini besok pagi dan menangkap ikan dan kura-kura.”Pada waktu kura-kura mendengarnya, dia berkata kepada angsa-angsa undan,
” Apakah kalian dengar apa yang dikatakan nelayan-nelayan tadi. Apa yang akan kita lakukan sekarang?’“Kami akan melakukan apa yang terbaik”. “Saya sudah pernah melewati waktu yang sangat mengerikan dahulu”, kata kura-kura. “Jadi bisakah engkau membantu saya pergi hari ini ke danau yang lain?
”“Tapi itu tidak aman untuk kamu dengan merangkak ke danau yang lain”, kata angsa-angsa undan.“Baik, kamu bisa mengangkat saya ke sana dengan menumpang dua di antara kamu” jawab kura-kura sambil merasa bahagia sekali dengan dirinya sendiri.Bagaimana kita bisa melakukannya?” Tanya angsa-angsa undan.’’Masing-masing bisa memegang ujung kayu di paruhmu sementara saya memegang kayu tengahnya di mulutku. Kemudian jika kamu terbang, saya bisa ikut dengan kamu”, kata kura-kura.“Rencana yang bagus sekali”, kata angsa-angsa undan.
“Tapi ini juga sangat berbahaya karena kalau kamu membuka mulutmu untuk bicara, kamu akan terjatuh.
“Apakah kamu mengira saya begitu bodoh?” Tanya kura-kura.Kemudian pada waktu angsa-angsa undan itu terbang sambil mengangkat temannya si kura-kura di kayu, mereka terlihat oleh beberapa orang penggembala sapi yang berada di bawah.Karena terkejut, para penggembala itu berkata, “Sesuatu yang aneh, lihatlah! Angsa-angsa undan sedang membawa kura-kura ke suatu tempat.”
“Wah, kalau kura-kura itu jatuh kita akan memanggangnya”, kata salah satu gembala sapi.
“Saya akan memotong dia menjadi bagian-bagian kecil dan memakannya” kata yang lain.Mendengar kata-kata yang begitu kasar dari para gembala sapi, kura-kura lupa di mana dia sedang berada kemudian berteriak dengan marah, “Kamu akan makan abu.”Pada saat dia membuka mulutnya, ia kehilangan genggamannya dan dia pun jatuh terpelanting ke tanah dan langsung disambar oleh gembala sapi kemudian dibunuh.
Angsa-angsa undan dengan sedih melihat kehancuran teman mereka (si kura-kura) dan dengan putus asa mengharap bahwa dia seharusnya mendengar nasihat mereka untuk tidak membuka mulutnya.Oleh karenanya, nasehat yang baik itu tidaklah ternilai harganya.

Amanat yang dapat diperoleh dari cerita tersebut adalah:
1. Tolong menolong terhadap sesama
2. Patuhilah nasihat orang lain
3. Jangan mudah terpancing emosi

AKIBAT PERBUATAN HASAD (DALAM CERITA)

Terimakasih Atas Kunjungannya
Kali ini saya ingin menceritakan cerita tentang akibat perbuatan Hasad, langsung saja begini ceritaya :


AKIBAT HASAD
Arif, Dewi, Minah, dan Tono adalah teman sejak SMP, mereka sekarang bersekolah di SMA Suka Maju, Jakarta. Tono adalah anak ke-3 dari 5 bersaudara, orang tuanya hanya hidup pas-pasan, lain halnya dengan ketiga temannya Arif, Dewi, dan Minah mereka adalah anak orang kaya. Hal itu tidak menyebabkan keempat sahabat itu pamer akan hartanya masing-masing. Tono hampir setiap semester mendapat peringkat 10 besar di sekolahnya, diapun mendapat beasiswa prestasi. Karena kepandaian Tono, teman-temannya pun sering meminta Tono untuk mengajari mereka. Tono dengan senang hati membantu teman-temannya yang kesusahan.
Karena mereka sudah menginjak remaja dan karena mereka berempat sering bertemu satu sama lain, Tono lama kelamaan jatuh cinta kepada Dewi. Tono tidak tahu bagaimana caranya menyatakan perasaannya kepada Dewi. Namun disisi lain ternyata, Dewi saat itu juga sedang jatuh cinta kepada Arif. Arif dikenal sebagai playboy di sekolahnya. Suatu hari Arif, Dewi, Minah dan Tono jalan-jalan ke Taman dekat Perpustakaan, mereka berbincang-bincang tentang pelajaran .Tono  kemudian mengganti topik pembicaraan, Tono menanyakan apa kalian pernah berpacaran, Arif tentu saja dengan lantang menjawab,“ Tentu, Aku udah pernah pacaran 9 kali. “ “Aku baru pacaran 3 kali”, jawab Minah. Dewi dengan malu-malu menjawab “ Aku belum pernah berpacaran, tapi  saat  ini aku sedang menyukai seseorang.” Arif, Dewi, dan Minah balik bertanya kepada Tono “ Gimana dengan kamu Ton?” Tono dengan ekspresi dan wajah yang lugu menjawab “Aku belum pernah pacaran, tapi aku sekarang sedang mengalami hal yang sama dengan Dewi, saat ini aku sedang menyukai seseorang”. Hari-hari semakin berlalu keempat sahabat itu semakin akrab saja.
Suatu hari disaat Tono ingin menemui Dewi dan ingin mengatakan perasaannya yang sebenarnya terhadap Dewi, Tono melihat Arif dan Dewi. Tono tidak sengaja mendengar percakapan mereka, dan setelah mendengar percakapan mereka Tono semakin kaget karena ternyata Arif dan Dewi telah jadian. Dalam hati, Tono berkata “Sialan, kalian berdua memang menyebalkan, Kau Arif lihat saja apa yang akan aku lakukan padamu dan akan kurebut Dewi dari tanganmu”. Setelah kejadian itu Tono menyimpan rasa dengki kepada Arif, setiap Arif mendapat sesuatu yang baik ataupun kabar gembira, Tono selalu beusaha ingin menghilangkan hal-hal/kabar baik yang diterima oleh Arif. Setelah kejadian tersebut Tono tidak terdengar kabarnya lagi, ada yag bilang kalau Tono tewas terplindas kereta api, ada yang bilang kalau Tono itu pindah sekolah, tapi ada juga yang bilang kalau orang tua Tono sudah tidak mampu lagi membiayai sekolah Tono. Sebagai sahabat dekat Tono, Arif, Dewi, dan Minah pun mencari kemana-mana, tapi Tono tidak ditemuka dimana-mana. Merekan bertiga pernah lapor kepada Polisi, tetapi Polisi tidak dapat menemukan Tono.
10 tahun kemudian, tiba-tiba terdengar kabar bahwa orang tua Arif bangkrut dan terpaksa menitipkan Arif ke rumah pamannya. Ketika Arif pergi ke rumah pamannya, tanpa diduga-duga Arif bertemu Tono di jalan, mereka berbincang-bincang karena Tono sudah 10 tahun dicari, tapi tidak diketemukan. Tono ternyata sekarang bekerja sebagai Direktur di sebuah Perusahaan Pertambangan minyak di Kalimantan Selatan. Ketika berbincang-bincang dengan Arif, dalam hati Tono berkata,”Gimana, lho anak tamak, playboy, sombong, rasanya jadi anak gelandangan dan orang tua lho gak lagi kaya”. Ternyata Tono adalah orang yang membuat orang tua Arif bangkrut. Suatu hari ketika Arif bertemu dengan Dewi , Tono melihat mereka dan langsung marah, kedengkiannya terhadap Arif muncul lagi. Tono menelepon preman-preman, anak buah Tono untuk memukuli Arif. Ketika Arif pulang sendirian, preman-preman  suruhan Tono pun langsung memukuli Arif sampai babak belur. Arif kehilangan kesadaran dan langsung pingsan di tempat kejadian. Bangun-bagun Arif sudah berada di Rumah Sakit, disampingnya sudah ada Tono. Tono basa-basi bertanya,” Kenapa kamu bisa begini Rif?”. Arif menjawab dengan badan yang masih lemah,”Aku tadi dipukulin sama preman Ton”. Setelah Arif dibawa pulang dari Rumah Sakit, Tono memiliki rencana jahat lagi kepada Arif. Tono menyuruh anak buahnya untuk membakar kediaman Paman Arif , tempat dimana Arif tinggal. Ketika selesai memberi perintah ke anak buahnya, Tono segera pulang naik mobil barunya. Ketika da lampu merah, Tono melihat 4 anak remaja yang memakai pakaian SMA yang sedang pulang bareng. Tono langsung teringat akan saat-saat kebersamaannya bersama teman-temannya Aif, Dewi, dan Minah.
Tono kemudia sadar, kalau ia telah berbuat kesalahan dan terlalu mengikuti kemarahan, kedengkian, dan iri kepada Arif. Tono kemudian menelepon anak buahnya kalo ingin membatalkan perintahnya untuk membakar rumah Paman Arif, namun ternyata anak buah Tono sudah terlanjur membakar rumah Paman Arif. Tono pun langsung pergi ke Rumah Paman Arif dan ternyata benar kalau Rumah Paman Arif sudah hangus terbakar.  Arif bertanya kepada Petugas Pemadam Kebakaran di Rumah Paman Arif,”Dimana korban dilarikan?”. Petugas menjawab,“Korban dilarikan di Rumah Sakit Pelita Jaya”. Ternyata di Rumah Sakit sudah ada Dewi dan Minah. Dewi membawa seorang anak dan Minah juga. Dewi dan Minah kaget,”Ton, darimana saja kamu kenapa kamu baru muncul?”. Tono menjawab,”Aku dari Kalimantan”. Tak lama setelah Tono menjawab pertanyaan dari Dewi dan Minah, Arif menghembuskan nafas terakhirnya, sebelumnya Arif berkata kalau dia bahagia di saat-saat terakhir bisa bersama dengan teman-teman yang disayanginya. Perkataan Arif tersebut selalu teringat dipikiran Tono, karena sikap Tono yag Hasad terhadap arif yang tiidak mau melihat Arif bahagia, Arif meninggal dunia. Perkataan terakhir Arif membuat Tono gila, perasaannya jadi tidak tenang terus dan dihantui rasa bersalah karena menyebabkan orang lain menderita.


Dari cerita diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku Hasad itu dapat mengakibatkan:
o   Rasa penyesalan
o   Kebencian yang tidak berujung
o   Kemarahan
o   Menjauhkan diri dari Allah SWT
o   Tidak mendapat ridho-Nya
Oleh karena itu jangan meniru sikap Tono yang dengki terhadap temannya, Arif.