Social Icons

Monday, 15 April 2013

Puisi dalam Bahasa Jawa (Geguritan) Tema : Pahlawan , Judul : Raden Ajeng Kartini

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visiting My Blog


Nama : Fauziah Isnaini / X-1 / 15
Tema : Pahlawan

Raden Ajeng Kartini
Sanajan panjenengane wanita
Nanging gelem rekasa
Sanajan dipingit wong tuwa
Atine tetep mbela
Mbela kaum wanita
Aja nganti kalah prakosa

Jejere wanita
Kudu tetep siyaga
Ngowahi nasibe bangsa
Nurunake nasibe bangsa
Duwea wawasan kang jembar
Kanggo nggayuh lintang kang sumunar

Amanat :
-      Ngeluhurake derajad pahlawan.
-      Ngagungake asmane.
-      Ngormati perjuangane.
-      Ora lali dongakake supaya di tampa ing sisi Allah.


 ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

10 comments: