Social Icons

Monday, 15 April 2013

Puisi dalam Bahasa Jawa (Geguritan) : Ibu

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visiting My Blog


Geguritan


IBU
 
Ibu,
Meningi donya kang sangsaya tuwa,
sliramu panggah mesem ngujiwat,
jroning duhkita sing pait kasangsaya,
sliramu panggah santosa ing budi...

Ibu,
sliramu iku jati dhiri manusa prakosa,
sing tansah nggantha lan nglari panguripan,
datan ngrasa kasayahen lan kamomotan,
tansah asung jurung pamuji,
mring jiwa-jiwa kang rengka,
tansah paring winihing katresnan,
setya nepusi dina lan sasi,
dene lungiting angin lan samudramu,
ngimbuhi greget prauku lelayaran,
ngupadi tentreming ati,
ing sangkan paraning dumadi...

Ibu...
niyat ati namung hatur sembah bekti,
nyuwun donga kagem ingkang putra, Dedy...


 ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

14 comments: