Social Icons

Saturday, 8 September 2012

Contoh Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem (wawancara) Bahasa Jawa

Terimakasih Atas KunjungannyaLAPORAN WAWANREMBUGIngkang disusun dening :
Rahmat Nur H       ( X.1/26)
Riska Rahma P        ( X.1/27)
  Rofi Rasyidah        ( X.1//28)
Sekar Arum R        ( X.1/29)
 Widyaloka Intan A ( X.1/34)SMA Negeri 1 Karanganyar
Taun Ajaran 2011/2012

Laporan Wawan Rembug

Dina,tanggal,lan jam wawan rembug.
Pangarsa ( Ketua )                                           : Rahmat Nur H                      ( X.1/26)
Panyitra ( Sekretaris )                                      : Riska Rahma P                      ( X.1/27)
Warsa ( Anggota)                                           : Rofi Rasyidah                       ( X.1/28)
                                                                          Sekar Arum R                       ( X.1/29)
                                                                          Widyaloka Intan A               ( X.1/34)

ØBiodata narasumber                                     :
·         Nama                                       :  Bu Agus
·         Papan lan Tanggal lair :  Karanganyar, 9 Maret 1978
·         Pagawean                                :  Pengelola warung makan “ Padjajaran “
·         Alamat                                                :  Jalan Citarum 1 no.4 Danamulya RT O9 RW 04
   Tegalgede,Karanganyar
ØAsiling wawan rembug
Pambikak
“ Assalamualaikum “
Kula kalih kanca-kanca saking kelas sedoso setunggal angsal tugas basa jawa wawan rembug, nyuwun pangapunten badhe ngganggu sekedap…”
No.
Pitakon
Wangsulan
1.

 
   2.

3.


4.


5.


6.7.

8.9.

10.
Wiwit taun pinten warung makan Padjajaran menika bikak?

Pinten modal awitipun usaha menika ?

Bikak wiwit pinten ngantos jam pinten?


Menu ingkang diremenaken dening lare lare sekolah napa mawon?

Bungah susahipun mbikak usaha warung puniki napa?


Sinten mawon ingkang mbantu panjenengan nglola usaha menika?


Bahan-bahanipun dipunangsal saking pundi mawon?

Krisis ekonomi ing taun 1997 menika gadah pengaruh kangge usaha ibuk mboten?


Gadah niat kangge mbikak usaha sanesipun?

Gadah harapan ke depan kangge usaha menika?
Didiriake wiwit taun 1985


Modal awale 500.000

Bikak jam 06.00 esuk ngantos jam 18.00 magrib

Soto,sekul goreng,kalih sekul pecel

Bungahipun yen laris,susahipun yen mulih esuk

Ibuk kulaKathah saking peken

Berpengaruh, amarga dodolanipun tetep kulakanipun mindak ,dadose nggih rugi

Mboten,sampun cekap

Saget laris lan lancar rejekinipun
Amin.

Panutup
“ Cekap semanten anggenipun kula lan kanca-kanca wawan rembug,mugi-mugi daganganipun laris , lancar, lan mboten enten alangan satunggal punapa. Amin . “
“ Wassalamualaikum “

9 comments:

 1. ya, terimakasih sudah berkunjung :-)

  ReplyDelete
 2. hm,, keren artikelnya sob..
  dan templatenya keren juga..

  #Salam sahabat dari saya

  ReplyDelete
 3. Iya, Terimakasih telah berkunjung ke Blog saya :-)

  ReplyDelete
 4. Decky,.
  kalo copy data ijin dulu ya :-)
  --"

  ReplyDelete
 5. iya ,... hehehe ini siapa?
  terimakasih udah mampir :-)

  ReplyDelete
 6. Iya... Terimakasih Udah Berkunjung + Ikut Comment :-)

  ReplyDelete
 7. kak ijin mau copas blh nggk???
  makasih ya kak, postingannya sangat membantu

  ReplyDelete