Social Icons

Monday, 3 September 2012

Lirik Lagu Daerah Jawa Tengah "Romo Ana Maling"

Terimakasih Atas Kunjungannya

mo mo romo romo ana maling mo romo ana maling
mo mo mo mo romo ana maling tulungana anakmu sing kemalingan
mo mo mo mo romo ana maling yen aku edan apa rama ra kelangan
mo mo mo mo romo ana maling kelak kelik atiku  ora karuan
mo mo mo mo romo ana maling ndang cekelen gowonen rene jo dilawan
mo mo romo romo ana maling mo romo romo ana maling
nyekel maling pantese yo digebuki
aduh romo luwih becik aku mati
le le tole malinge apa nggegirisi?
tobat romo, malinge ayu setengah mati
sing digowo apa? niki sing gemandul niki
gemandul sing endi? niki sing teng jero niki
jero sing endi? niki lho sing teng jero dhada atikula sing digowo lunga
ngono ya ngono ngona ngono ning aja ngono
ngono ya ngono ngona ngono ning aja ngono
mo mo romo romo ana maling mo romo romo ana maling.

No comments:

Post a Comment