Social Icons

Friday, 16 August 2013

Contoh : Soal Tes Akhir Kompetensi Dasar Kelas IV Semester 2 Bahasa Jawa

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visiting My BlogTES AKHIR KOMPETENSI DASAR [ TAKD]
BULAN JANUARI TAHUN PELAJARAN 2012 /2013

                    Hari/tanggal                     ;......................................
                    Mata Pelajaran                :Bahasa Jawa
                    Kelas /semester               : IV /II
                    Waktu                                : 90 menit.
 Wacanen kanthi pratitis wacan ngisor iki !
                                                         RADEN ARJUNA
                      Raden Arjuna kuwi satriya Madukara. Putra katelu saka Prabu Pandhu Dewanata.Ibune aran Dewi Kunthi Talibrata.Nalika isih cilik Raden Arjuna kuwi jenenge Raden Permadi.Raden Arjuna duwe jeneng liya ,yaiku Raden Pamadya,Raden Janaka,Raden Margana,Raden Palguna,lan Raden Dananjaya.Garwane Raden Arjuna asmane Dewi Wara Sembadra.Raden Arjuna duwe watak seneng tetapa,lan nulungi sapadha-padha.Gurune asma Begawan Durna.Raden Arjuna kagungan putra arane Abimanyu,Bambang Irawan,Raden Bratalaras,Raden Priyambada,Raden Wisanggeni ,lan Endang Pergiwa. Raden Arjuna pinter olah gegaman panah,jenenge Pasopati,Pulanggeni,lan Ardodhedhali.
 I.Wansulana pitakon-pitakon ngisor iki kanthi pratitis !
 1. Raden Arjuna kuwi putrane. . . .
 2. Jenenge cilik Raden Arjuna yaiku.. . .
 3. Garwane Raden Arjuna asmane.. . . .
 4. Kasatriyane Raden Arjuna arane. . . .
 5, Gurune Raden Arjuna asmane.. . . .
6.Pandhawa iku cacahe ana . . . ..
 7. Raden Werkudara satriya ing.. . . .
 8. Panengahing Pandhawa yaiku. . . .
 9. Tembang Gambuh klebu salah sawijing tembang . . . ..
10. Yen kepingin mulya ya kudu gelem ragat.Jer basuki mawa.. . . .                                
 11. Stasiun iku papan kanggo mandhege . . . .
 12. Bapakku tukang nglakokake montor mabur. Bapakku diarani . . . .
 13.                                                                   Tulisan jawa ing sisih diwaca.....
14. Ibu lagi ngombe jamu,ukara mau yen dikramakake. . . .
 15. Rini tuku buku,ukara mau yen ditulis nganggo aksara jawa . . . . .
 16. Semar,Gareng, Petruk, Bagong ing pewayangan diarani. . . .
 17. Gamane Raden Werkudara awujud. . . .
 18. Panengahe Pandhawa yaiku. . . .
 19. Kanggo pungkasaning ukara jawa ,nggunakake tanda. . . .
 20. Sabubare nulis jeneng/paraga ana sajroning pacelathon,nggunakake tanda. . . .
 21. Tembang  macapat Gambuh ana. . . . gatra.
 22. Dadi bocah aja boros nanging sing. . . .
 23. Kepok,ambon.raja nangka, iku arane. . . .
 24. Ibu nembe gerah waja.Tembung waja ngokone. . . .
 25. Rudi lagi (tulis ) layang kanggo pakdhene.Tembung jero kurung sing bener. . . .

 II.Wangsulana pitakon – pitakon ngisor iki kanthi pratitis !
1.       Sebutna sapa wae kang diarani Pandhawa!
Wangsulan : ...........................................................................................
2.       Sebutna 3 wae kang klebu tembang macapat !
Wangsulan : .............................................................................................
3.       Sebutna 3 wae panggonan umum sing mbok ngerteni !
Wangsulan : ................................................................................................
4.       Ngati-ati,bocah kuwi dawa tangane.Apa tegese dawa tangane?
Wangsulan : .....................................................................................
5.       Sebutna jenenge liya Raden  Arjuna !
Wangsulan :...........................................................................................
6.       Rani tuku sepatu. Ukara mau tulisen nganggo aksara jawa !
Wangsulan : ...........................................................................................................
7.       Pak Slamet wis mangkat menyang sawah. Kramakna ukara mau !
Wangsulan :..............................................................................................
8.       Sebutna arane candhi ing Kabupaten Karanganyar sing mbok ngerteni !
Wansulan : ..................................................................................................
9.       Gawea ukara nganggo tembung satriya !
Wangsulan : ...................................................................................................
10.   ..........................................................................Apa unine tulisan jawa ing sisih mau!
Wangsulan : ......................................................................................................
                                   

  


                   
                 


ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

No comments:

Post a Comment