Social Icons

Tuesday, 13 November 2012

Contoh : Laporan Wawan Rembug / Wawan Ginem ( Wawancara Bahasa Jawa )

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
 Komentarnya dong....


LAPORAN WAWAN REMBUG
Dening Kelompok I
Dina, tanggal, lan jam wawan rembug          : Setu, 5 Mei 2012 jam 11.00-11.45
Pangarsa ( Ketua )                              : Decky Adi Prasetyo   ( X.1 /10)
Panyitra ( Sekretaris )                         : Diyah Dwi Mulatsih  (X.1 / 11)
Warga ( Anggota )                              :
1. Agnesia Iswara N.       (X.1 / 01)
2. Andrea Chresty M.      (X.1 / 02)
3. Melati Putri S.             (X.1 / 20)
4. Sofia Putri Wahyu U.   (X.1 / 31)

I.                    Biodata Narasumber
1.                  Jeneng                                     : Budi Utami
2.                  Papan lan tanggal lair               : Karanganyar, 27 April 1973
3.                  Pagawean                               : Pedagang
4.                  Alamat                                     : Jetis rt 2/ rw 3, Karanganyar
II.                  Asiling wawan rembug
Assalamualaikum wr. wb,. Bu, punapa panjenengan gadah wektu kagem kita wawan rembug? Wawan rembug niki kagem tugas Basa Jawi. Menawi gadah, diwiwiti sak niki mawon nggih bu?

1.                  Panjenengan sade es sampun wiwit kapan?
·                     Wangsulan      : Wiwit Taun 2010
2.                  Menapa panjenengan milih sadeyan es, punapa mboten sadeyan sanesipun?
·                     Wangsulan      : Untungipun langkung kathah dibandengaken pakaryan ingkang dipun tindhakaken sakderengipun.
3.                  Kala rumiyin, modal pinten ingkang dibetahaken kangge sadeyan es?
·                     Wangsulan      : Modal ingkag dibetahaken 35 juta, kanti rincian :
ü  Kendaraan       : Rp. 16.000.000,00
ü  Outlet Poci      : Rp. 13.200.000,00
ü  Payung                        : Rp. 1.000.000,00
ü  Lan liya-liyane : Rp. 4.800.000,00
4.                  Barang punapa mawon ingkang dibetahaken?
·                     Wangsulan      : gula, es, plastik, teh, termos, enthong, gelas plastik, lan liya-liyane.
5.                  Sadeyan es niki, untung napa rugi?
·                     Wangsulan      : Untung
6.                  Kinten-kinten saben dinten angsal untung pinten?
·                     Wangsulan      : Saben dinten angsal untung 30 % saking pendapatan kotor
7.                  Kala rumiyen, sadeyan es ingkang sepisan wonten ing pundi?
·                     Wangsulan      : wonten ing SATLANTAS KARANGANYAR
8.                  Kala rumiyen, sadeyan es ingkang sepisan langsung ngangge mobil niki punapa mboten?
·                     Wangsulan      : Langsung ngangge mobil
9.                  Panjenengan sadeyan es menika, keliling menapa netep?
·                     Wangsulan      : Menetep
10.              Kinten-kinten saben dinten mbetahaken benteran pinten liter?
·                     Wangsulan      : Saben dinten kirang luwih mbetahaken benteran 60 liter
11.              Punapa harapan usaha panjenengan sak lajengipun?
·                     Wangsulan      : Langkung maju, langkung berkembang lan langkung lancur

Matur suwun sanget, nggih bu. Panjenengan sampun purun kita wawan rembug, kita dongakaken mugi-mugi usahanipun lancar lan angsal berkah.

KESIMPULAN / DUDUTAN :
1.                  Kita kudu ngregani pakaryan wong liya
2.                  Pados arta niku mboten gampang
3.                  Dados pedagang niku mboten gampang Berkunjung lagi ya,
Jangan Lupa .... http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

No comments:

Post a Comment