Social Icons

Wednesday, 27 February 2013

Parikan Lan Wangsalan kanggo tugas sekolah

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visiting My Blog


PARIKAN


No
Tuladha

1
Bengi-bengi aja adus
Mundhak diwedeni medi
Aku muji kabeh lulus
Bisa klebu neng perguruan tinggi
2
Lunga Bengkulu tuku perkutut
sing ngati-ati dalané gawat
Dhawuhé guru kudu diturut
supaya ngèlmuné bisa manfaat
3
Lunga ngarit nang kulon kali
sangua senik wadhahé sega
Dadi murid kudu ngulina
tumindak becik laku utama
4
Manuk emprit nucuk pari,..
Dadi murid sing taberi
5
Manuk emprit, ménclok godhong tebu.
Dadi murid sing sregep sinau
6
Ngasah arit, nganti landhep.
Dadi murid, kudu sregep.
7
Tawon madu ngisep sekar
Golek ngelmu kudu sabar
8
Tuku jarit nang Pasar Turi
murah regané maremaké ati
Dadi murid kudu ngajèni
marang guru aja sok wani
9
Tuku oleh-oleh
Menyang rantau
Muga-muga kabeh
Tambah sregep sinau
10
Tuku ragi
Menyang sekar pace
Parikan iki mugi-mugi
Kathah manfaate

WANGSALAN :
Balung geni, mbok menawa aku ora bias teka

Wangsalan : balung geni
Batangan : menawa
Tebusan : mawa

Balung klapa, éthok-éthok ora ngerti

Wangsalan : balung klapa
Batangan : ethok-ethok
Tebusan : bathok

Balung pakèl, aja seneng alok-alok

Wangsalan : balung pakel
Batangan : alok-alok
Tebusan : pelok

Bayem arda, dhasar anteng tur jatmiko
Wangsalan : bayem arda
Batangan : anteng
Tebusane : lanteng
Jangangori, ngantijudheganggonkumikir

Wangsalan : jangangori
Batangan : judheg
Tebusan : gudheg


Jenanggula, kowe aja lali

Wangsalan : jenang gula
Batangan : lali
Tebusan : glali

Lombok cilik, dikandhani malah mecengis
Wangsalan : Lombok cilik
Batangan : mecengis
Tebusan : cengis

Ngrokok cendhak, bocah cilik ora kena neges-neges

Wangsalan : ngrokok cendhak
Batangan : neges-neges
Tebusan : tegesan

Njanur gunung, kadingarèn dolan mréné?

Wangsalan : njanur gunung

Batangan : kadingaren

Tebusan : arenNama : Mirta Hanindya Resanti
No       : 22
Kelas   : X-6            ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

2 comments: