Social Icons

Tuesday, 2 October 2012

Lirik Lagu Daerah Jateng - Kupu Kuwi -

Terimakasih Atas Kunjungannya


Isfat Dias .P (20)
Kupu kuwi

Kupu kuwi tak encupi
Mung mabure ngewuhake
Ngalor – ngidul , ngetan bali ngulon
Mrono – mrene mung saparan-paran
Mbok yo ojo  menclok
Tak encupe
Mentas menclok cegrok
Banjur mabur kleper

No comments:

Post a Comment