Social Icons

Tuesday, 2 October 2012

Lirik Lagu Daerah Jateng - Turi - Turi Putih -

Terimakasih Atas Kunjungannya


Turi – Turi Putih

Turi – turi putih ditandur ing pinggir sumur
Turi – turi putih di tandur ing pinggir sumur
Jemleret tibanyemplung mbok kira kembange opo
Mbok kira mbok kira mbok kirakembangeopo
Kembang kembang waru kembang waru diwiru – wiru
Kembang kembang waru kembang wartu di wiru – wiru
Kang mituhu marangguru ben lakune ora kliru
Mbok kira mbok kira mbokkira kembange opo

No comments:

Post a Comment