Social Icons

Sunday, 30 December 2012

Contoh : Pambagyaharja Acara Pengajian

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
 Thanks For Visit My Blog


ATUR PAMBAGYAHARJA
NIA ARDINURROHMAH
XI IPS 2

Assalamualaikum wr wb
          Dhumateng panjenenganipun Bapak ketua RT Ingkang kinurmatan,Para jamaah masjid An-nuur ingkang kula urmati,dalasan kadhang-kadhang pemuda ingkang kula tresnani winantu ing suka basuki.
          Para jamaah ingkang winantu ing sukarena,mangga langkung rumiyin dherekaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang maha kuasa,awit kula lan panjenengan kaparingan kasarasan saged makempal ing papan mriki,kangge hadiri acarapengajian rutin malem kemis legi.
          Para jamaah kakung saha putri,wonten ing wekdal punika panjenengan lan kula kedah evaluasi diri kula lan panjenengan sami,menapa panjenengan kedah nuntut ilmu kanthi tumut pengajian rutin menika.pengajian malem kemis legi menika kedah dilestarikaken sesarengan,supados panjenengan lan kula saged ningkataken ilmu agami.kanthi pengajian menika kita saged dadosakkken generasi muda ing mriki gadhah sifat lan tumindhak ingkang dituladhaaken agami.
          Para jamaah ingkang kinurmatan,mugi mugi tambah kathah ingkang dherek pengajian rutin menika lan mgi saged ngrengketake silaturahmi panjenengan saha kula.Pramila wonten kekirangan anggenipun ngawontenaken pengajian rutin menika,panitia saha kula nyuwun panyaruwe ingkang saged dhamel mindhak saenipun sesrawungan wonten mriki.
          Para jamaah ingkang kula urmati,pramila anggenipun kula matur kathah kekirangan,kula nyuwun pangapunten
Billahitaufikwalhidayah
                             Wassalamualaikum wr wb
 ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

No comments:

Post a Comment