Social Icons

Sunday, 30 December 2012

Geguritan / Puisi Bahasa Jawa - Simbah (Nenek) - + Analisis Tema & Amanat

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
 Thanks For Visit My Blog


SIMBAH


Simbah . . . . .
Rikma pethak kang kagelung
Tutuk abrit amarga nginang
Lakumu sing teklak tekluk
Pitutur panjenengan kang becik
Katresnanmu marang anak-anakmu
Lan putu-putumu
Gegojekan panjenengan sing nglipur ati
Kang ngancani turu aku
Kala aku lara


Simbah . . . . .
Aku kangen sliramu
Nanging . . . . .
Donya uis misahne kita
Simbah . . . . .
Gusti sampun nimbali panjenengan
Aku sedih kala sliramu uwis ora ana
Nangis aku kudu iklas
Supados simbah
Saged tentrem ing alam kana
Tema              : katresnan
Amanat          : kudu bisa nglikasne tiang kang ditresnani dipendet gusti     ALLAH S.W.T
Nama             :  Affilla Fetty A.
No                   :  05
Kelas              :  X2

 ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

No comments:

Post a Comment