Social Icons

Thursday, 13 December 2012

Contoh: Serah Pendamping Penganten Laki-laki dalam Bahasa Jawa

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
 Thanks For Visit My Blog


TULADHA SERAH PANAMIPING BADHE TEMANTEN KAKUNG

Para tamu sinedhahan kakung putri ingkang satuhu pantes sinu darsana.
Saksampunipun badhe temanten putri wus satata lenggah ing sasana dhampar pinajang, tumunten katindakaken adicara serah panampining badhe temanten kakung saha abon-abon uba rampe minangka jejangkeping apalakrama.
Wondene ingkang kepareng hamasrahaken, panjenenganipun Bapa ____, wondene ingkang kepareng hanampi, panjenenganipun Bapa ____.
Jumenengipun Bapa ____ [ingkang hanampi] kasumbul sakwingkingipun Bapa ____ sekaliyan [ingkang hamengku karsa].
Kados-kados samudayanipun sampun satata ing gati, wekdal sakwetahipun kasumanggakaken dhumateng para-para ingkang piniji. Sumangga nun, nuwun.


 ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

No comments:

Post a Comment