Social Icons

Thursday, 6 December 2012

Parikan

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visit My Blog


anak dara cacahe telu
awak lara amarga flu
menyang Temanggung tumbas iwak
kuping mbengung ora kepenak
es teler marakke keselek
irung meler  arane pilek
saking Pathuk mangga pinarak
aku watuk nganggo dhahak
bolah ruwet kanggo tali
sirah mumet sedina sewengi
dinten Jumat pasaranipun Legi
ngunjuk obat supados mari


 ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

No comments:

Post a Comment