Social Icons

Wednesday, 3 July 2013

Contoh Undangan Lelayu

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visiting My Blog

L E L A Y U

INNALILLAHI WA’INNAILLAIHI ROJI’UUN
Sampun, Ketimbalan Sowan Wonten Ngarsanipun Allah Swt
KANTHI TENTREM

Rikolo Ing Dinten            : Rabu legi , 18 September 2012
Wanci Tabuh                    : 15.00 WIB
Wonten Ing                      : Demakan Jogjakarta

JINEM ARJO PAWIRO
 ( YUSWO 85 TAHUN )
LAYON BADHE KASAREAKEN :

DINTEN                               : Kamis Pon
WANCI                                : TABUH 10.00 WIB
WONTEN ING                    : HASTONO LOYO Demakan
 Mbok Bilih Rikolo Sugengipun Almarhum Hanggadahi  Kelepatan Dhumateng Panjenengan Sekaliyan Kulo Sakeluwarga Ingkang Nyuwunaken Lumunturing Samudra Pangaksami
INGKANG NANDHANG DUHKITO
Brongkol  , 19 September  2012
1.      SUPARMAN /PURWANINGSIH
2.      SURYANA
3.      WAWAN
4.      HENDRIK
 ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

No comments:

Post a Comment