Social Icons

Sunday, 28 July 2013

Puisi dalam Bahasa Jawa (Geguritan) Ngrantam Pesthi + Amanat

Terimakasih Atas Kunjungannya :-)
Thanks For Visiting My BlogRidwan Ahmad S.P/ 31/ X.1

Tema     : Katresnan
Ngrantam  Pesthi

Dak deleng ing saben ayat-ayat nafasmu
Ing selaning tetes udan
Ing tapel wates wektu tan ana warana

Tumendhak ing pipi dhekik
Suwara ati kinunci
Dudu apus-apus mata ananging suasanane ndriya
Nggelar swiwi-swiwi nrabas edhum wengi
Nganti tresna asung janur kuning
Dudu pepunthone impen
Tresnaku marang sliramu
Munjuli dhuwure gunung
Munjuli jerone segara
Munjuli ambane alam donya


Amanat                                : Dadi wong oleh wae ngarepake rasa tresna. Nanging kudu dilakoni nganthi tenanan.
                                  Amarga tresna kuwi dudu kanggo dolanan.
                           


ALWAYS REMEMBER : http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com

No comments:

Post a Comment